Teknik Bordrolama

                                      
Teknik Bordrolama
Bordro Hizmetleri  
Kurumların bordro ve özlük süreçlerine ilişkin her türlü hizmetin iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde takip edilerek, uzman kadro ile operasyonun yürütülmesidir.
  Bordro hizmetlerinde dış kaynak kullanarak;
  • Kendi iş süreçlerinize odaklanabilir.
  • Personel hatalarından kaynaklanan cezai risklerin önüne geçebilir.
  • Personel maliyetiniz düşürebilir.
  • Ücret gizliliğini maksimum düzeye çıkarabilirsiniz.
     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *