Temizlik Hizmetleri

Esnek İşgücü Temini

                                        
Günümüzde işletmelerin yıl içerisinde proje bazlı ve/veya dönemsel olarak eleman istihdam ihtiyacını, yine proje bazlı giderleştirebildikleri yaygın bir çalışma şeklidir.  Esnek iş gücü temini ciddi sorumluluk gerektirir. Düzenlediğiniz organizasyonun veya sektörünüz gereği dönemsel olarak ihtiyaç duyduğunuz insan gücü desteğinin çapı ya da süresi ne olursa olsun tedarik ettiğimiz personelin SGK ve İSG giderleri tarafımızca karşılanır.
Dönemsel iş gücü ihtiyaçlarınıza hızlı ve etkin çözümler sunarak, İnsan kaynağı sürecine esneklik kazandırıp ekonomik açıdan fayda sağlamaktayız.
Dönemsel İş Gücü  ;
  • Firmanızın artan iş yükü dönemlerinde, yıl sonu kapanışı, birikmiş faturalar, şirket birleşmeleri, pazarlama aktiviteleri, veri girişi, muhasebe sisteminin değişmesi durumunda
  •  Proje bazlı çalışmalarınızda, yeni ürün tanıtımı, promosyon bazlı çalışmalarda
  • Firmanızın mevsimsel veya dönemsel ihtiyaçlarında, üretimin artışı, sevkiyat dönemleri, paketleme ihtiyacı, bayram, yılbaşı ve indirim dönemleri gibi günlerde,
  •  Daimi personelin belirli bir süre olmaması durumunda, doğum izni, askerlik, yıllık izin, hastalık durumlarında
  • Sirkülasyonu yüksek olan iş ünitelerinde, iş yükünün azaltılması gereken dönemlerde.
   

Teknik Bordrolama

                                      
Teknik Bordrolama
Bordro Hizmetleri  
Kurumların bordro ve özlük süreçlerine ilişkin her türlü hizmetin iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına uygun şekilde takip edilerek, uzman kadro ile operasyonun yürütülmesidir.
  Bordro hizmetlerinde dış kaynak kullanarak;
  • Kendi iş süreçlerinize odaklanabilir.
  • Personel hatalarından kaynaklanan cezai risklerin önüne geçebilir.
  • Personel maliyetiniz düşürebilir.
  • Ücret gizliliğini maksimum düzeye çıkarabilirsiniz.